Summary: it, dito, nandito, wal dito
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    Lesson Index    arrow_right

Lesson 152: Summary: it, dito, nandito, wal dito


This and thatHere and thereCan be found here or thereCannot be found here or there
Near speakerItditonanditowal dito
Near kausapiyndiynnandiynwal diyn
Near neitheriyondonnandonwal don

arrow_left    Lesson Index    arrow_right
Karapatáng-sipì © 2006-2016 Vic Romero at Magsimba Press. All rights reserved. Nakabukód lahát ang karapatán.
© 2017 www.tagalog1.com All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com