Non-personal names: NG-case
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    Lesson Index    arrow_right

Lesson 57: Non-personal names: NG-case
Nouns that are not names of persons in the NG-case
are marked by "ng" and "ng mga."

CaseSingularExamplePluralExample
ngngng bahay

ng Pilipinas
ng mgang mga bahay. . .

arrow_left    Lesson Index    arrow_right
Karapatáng-sipì © 2006-2016 Vic Romero at Magsimba Press. All rights reserved. Nakabukód lahát ang karapatán.
© 2017 www.tagalog1.com All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com