tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right
This page is for intermediate learners
Mayroon pa bang gasolina ang coche?
Marami pa.
Sigurado ko?
Magkarga na tayo.
Ayaw kong maubusan.1021
© 2018 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com