tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right
This page is for intermediate learners
Luma na ang aking coche.
Pero wala pa akong ipambili ng bago.
Kailangan ko munang mag-ipon.1079
© 2018 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com