tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right
This page is for intermediate learners
Huwag kang mag-aksaya ng tubig.
Huwag mong sayangin ang tubig.
Isara mo ang gripo, kung di kailangan ang tubig.1085
© 2018 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com