humandÔ, to get ready, in Tagalog / Filipino
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

humandÔ, to get ready

HumandÔ tayo. Mayroˇn daw bagyˇng patung˛ rito. Let's get ready. They say there's a storm coming this way.
How to use: [sentence [verb-um humandÔ] [ANG-agent]]

humahandÔ tayo  .  humandÔ na ba silß?  humandÔ na kayˇ!  hahandÔ sana sinß Charina at nanay.  Hindţ akˇ humahandÔ  .  Hindţ pa ba silß humandÔ?  Huwßg na kayˇng humandÔ!  Hindţ sana kayˇ hahandÔ!

ROOT: handÔ | AFFIX: um

ONGOING | PRESENTCOMPLETEDFUTURE

humahandÔ

humandÔ

hahandÔ

humahandÔ namßn p˘ akˇ. humandÔ ka namßn. hahandÔ sana siyß.
humahandÔ kayˇ. humandÔ palß silß! Bakß hahandÔ itˇ.
Hindţ iyßn humahandÔ. humandÔ sana itˇ. hahandÔ ba ang mga tatay at nanay?
humahandÔ ngÔ si Kik˛. humandÔ rin iyˇn. hahandÔ namßn kamÝ.
humahandÔ raw sinß Kik˛ at Charina. humandÔ ang tatay. Hindţ tayo hahandÔ.
<
© 2017 www.tagalog1.com All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com