tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    Lesson Index    arrow_right

Lesson 102: Usapan Labing-isa (11): Magluluto tayo ng pinakbetClick here to play movie

1. Nanay: Halika, Charina, gustó kong tumingín ng talóng, ampalaya at kalabasa.
2. Charina: Opò, ináy.
3. Nanay: Pagkatapos, bibilí tayo ng karne ng baboy, baka, manók, hipon, at mga isdâ.
4. Charina: Ináy, anu-anó ang lulutuin natin?
5. Nanay: Maglulutò tayo ng pinakbét, sinigáng na isdâ, at bistíg.
6. Charina: Sige pô, ináy, gustó kong lahát ang mga iyón.arrow_left    Lesson Index    arrow_right
Karapatáng-sipì © 2006-2018 Vic Romero at Magsimba Press. All rights reserved. Nakabukód lahát ang karapatán.
© 2019 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com