tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    Lesson Index    arrow_right

Lesson 106: Ng


ng

Ng has several meanings.
1. Use ng to say that something is indeed true.
Mayron ng siyng bagong coche.
She really has a new car.
Hind ng siy ang hulng dumating.
He really was not the last to arrive.
2. Use ng when making a request.
Iyng asn ng. Please pass the salt.
Punt ka ng sa tindahan. Please go to the store.
3. Use ng to make a suggestion.
Subukan ng natin. How about we give it a try?
Pagbigyan ng niny. How about you give it a chance?
Book . . .

arrow_left    Lesson Index    arrow_right
Karapatáng-sipì © 2006-2018 Vic Romero at Magsimba Press. All rights reserved. Nakabukód lahát ang karapatán.
© 2019 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com