tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    Lesson Index    arrow_right

Lesson 124: Reference Chart: Wala, Mayroon, Marami


TaoWalâMayroónmarami
AkoAkó ay waláng peraAkó ay mayroóng peraAkó ay maraming pera
IkawIkáw ay waláng coche.Ikáw ay mayroóng coche. Ikáw ay maraming coche.
SiyaSiyá ay waláng pinsan.Siyá ay mayroóng pinsan. Siyá ay maraming pinsan.
Si …Si Kiko ay waláng sapatos.Si Kiko ay mayroóng sapatos.Si Kiko ay maraming sapatos.
Ang …Ang mamà ay waláng sombrero.Ang ang mamà ay mayroóng sombrero.Ang mamà ay maraming sombrero.
TayoTayo ay waláng bahay.Tayo ay mayroóng bahay. Tayo ay maraming bahay.
KamiKamí ay waláng kalabaw.Kamí ay mayroóng kalabaw. Kamí ay maraming kalabaw.
KayoKayo ay waláng lupà.Kayo ay mayroóng lupà. Kayo ay maraming lupà.
SilaSilá ay waláng ulam.Silá ay mayroóng ulam. Silá ay maraming ulam.
SinaSina Kiko at Charina ay waláng gagawin.Sina Kiko at Charina ay mayroóng gagawin.Sina Kiko at Charina ay maraming gagawin.
Ang mgaAng mga tatay at nanay ay waláng bisita.Ang mga tatay at nanay ay mayroóng bisita.Ang mga tatay at nanay ay maraming bisita.


Click here to practice building sentences

arrow_left    Lesson Index    arrow_right
Karapatáng-sipì © 2006-2018 Vic Romero at Magsimba Press. All rights reserved. Nakabukód lahát ang karapatán.
© 2019 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com