tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    Lesson Index    arrow_right

Lesson 126: Tama


Say "tama lang" or "katamtaman lang" to something "is just right."

Tamŗ lang: hindÓ mainit, hindÓ malamig.
It's just right: not hot, not cold (food or drink)

Katamtaman lang: hindÓ maginaw, hindÓ mainit.
It's just right: not cold, not hot (weather)

Katamtaman lang: hindÓ mahal, hindÓ mura.
It's just right: not expensive, not cheap.

Katamtaman lang: hindÓ sobra, hindÓ kulang
It's just right: not excessive, not lacking

arrow_left    Lesson Index    arrow_right
Karapatáng-sipì © 2006-2018 Vic Romero at Magsimba Press. All rights reserved. Nakabukód lahát ang karapatán.
© 2019 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com