tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    Lesson Index    arrow_right

Lesson 130: Ayaw


Use "ayaw" to say "don't want" or "don't like."

Ayaw niya ng gulay. She doesn't like vegetables.

Ayaw nilang umalis. They don't want to leave.

Ayaw mo ba ng leche flan? Don't you like leche flan?

Ayaw kong magpunta sa estasyon. I don't want to go to the station.

Sino ang ayaw ng ice cream? Who doesn't like ice cream?

Click here to practice building sentences

arrow_left    Lesson Index    arrow_right
Karapatáng-sipì © 2006-2018 Vic Romero at Magsimba Press. All rights reserved. Nakabukód lahát ang karapatán.
© 2019 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com