tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    Lesson Index    arrow_right

Lesson 132: Kailangan


Say "kailangan" to say "to need."

Kailangan ko ng pagkain. I need food.

Kailangan mong matulog. You need to sleep.

Kailangan nilang maghintay. They need to wait.

Kailangang magpahinga ni Robert. Roberto needs to rest.

Kailangan mo ba ng bagong coche? Do you need a new car?

Kailangan niya si Charina. He needs Charina.

Click here to practice building sentences

arrow_left    Lesson Index    arrow_right
Karapatáng-sipì © 2006-2018 Vic Romero at Magsimba Press. All rights reserved. Nakabukód lahát ang karapatán.
© 2019 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com