tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    Lesson Index    arrow_right

Lesson 133: Kaya


Use "kaya" to say "to be able to."

Kaya kong kumanta. I can sing.

Kaya mong lumangoy. You can swim.

Kaya niyang lumakad. She can walk.

Kaya natin iyon. We can do that.

Caution: "Kaya" (malumay) is not the same word as "kay‚" (marags‚).

arrow_left    Lesson Index    arrow_right
Karapatáng-sipì © 2006-2018 Vic Romero at Magsimba Press. All rights reserved. Nakabukód lahát ang karapatán.
© 2019 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com