tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    Lesson Index    arrow_right

Lesson 135: Maaari


Use "maaarė" to say
1."to be able to" or
2."to be allowed."

Maaarė kang sumama. You are allowed to come along.

Hindi ka maaaring magpunta. You are not allowed to go.

Maaarė bang tulungan mo siya? Are you able to help her?

Hindi tayo maaarė. We are not able (. . .).

arrow_left    Lesson Index    arrow_right
Karapatáng-sipì © 2006-2018 Vic Romero at Magsimba Press. All rights reserved. Nakabukód lahát ang karapatán.
© 2019 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com