tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    Lesson Index    arrow_right

Lesson 150: Narito, nariyán, naroón


Say narito to express can be found here.
Say nariyán to express can be found there, near the kausap.
Say naroón to express can be found there, far from both the speaker and the kausap.

NaritoCan be found here
NariyánCan be found there, near the kausap
NaroónCan be found there, far from both speaker and kausap


Click here to practice building sentences

arrow_left    Lesson Index    arrow_right
Karapatáng-sipì © 2006-2018 Vic Romero at Magsimba Press. All rights reserved. Nakabukód lahát ang karapatán.
© 2019 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com