tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    Lesson Index    arrow_right

Lesson 151: Wala dito, wala diyan, wala doon: reference chart


To say not here, say wal dito. Do not say hind nandito.
To say not there, say wal diyn. Do not say hind nandiyn.
To say not there, say wal don. Do not say hind nandon.

Wala ditoWala diynWala don
AkoWal ako dito.Wal ako diyn.Wal ako don.
IkawWal ka dito.Wal ka diyn.Wal ka don.
SiyaWal siya dito.Wal siya diyn.Wal siya don.
Si Wala dito si Eddie.Wala diyn si Virgil.Wala don si Gie.
KamiWal kami dito.Wal kami diyn.Wal kami don.
TayoWal tayo dito.Wal tayo diyn.Wal tayo don.
KayoWal kayo dito.Wal kayo diyn.Wal kayo don.
SilaWal sila dito.Wal sila diyn.Wal sila don.
Sina Wala dito sina Eddie at Baby.Wala diyn sina Virgil at Tessie.Wala don sina Jun at Gie.

arrow_left    Lesson Index    arrow_right
Karapatáng-sipì © 2006-2018 Vic Romero at Magsimba Press. All rights reserved. Nakabukód lahát ang karapatán.
© 2019 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com