tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    Lesson Index    arrow_right

Lesson 154: Useful words and phrases: Mga oras ng araw


The parts of the day:

madaling-arawdawn
bukang-liwayaysunrise
umagamorning
tanghalinoon
haponafternoon
takip-silimdusk
gabievening, night
maghaponthroughout the day
magdamagthroughout the night

arrow_left    Lesson Index    arrow_right
Karapatáng-sipì © 2006-2018 Vic Romero at Magsimba Press. All rights reserved. Nakabukód lahát ang karapatán.
© 2019 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com