tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    Lesson Index    arrow_right

Lesson 18: -Um- verbs
-um- verbs are actor-focus verbs.
Their subject is the doer of their action.
These verbs are like the verbs in the active voice in English.
Other actor focus verbs are the mag- and ma- verbs.

Infinitive Present Past Recent Past Future English
dumating dumadating dumating kadadating dadating to arrive
umalis umaalis umalis kaaalis aalis to depart
kumain kumakain kumain kakakain kakain to eat
umorder umoorder umorder kaoorder oorder to order (e.g., food at a restaurant)
bumili bumibili bumili kabibili bibili to buy

Click here to listen and practice speaking.

RootAffixOngoing | PresentCompleted | PastFuture

gaw‚

um

gumagaw‚

gumaw‚

gagaw‚

gumagaw‚ namŠn pŰ aků. gumaw‚ ka namŠn. gagaw‚ sana siyŠ.
gumagaw‚ kayů. gumaw‚ palŠ silŠ! BakŠ gagaw‚ itů.
HindÓ iyŠn gumagaw‚. gumaw‚ sana itů. gagaw‚ ba ang mga tatay at nanay?
gumagaw‚ ng‚ si KikÚ. gumaw‚ rin iyůn. gagaw‚ namŠn kamŪ.
gumagaw‚ raw sinŠ KikÚ at Charina. gumaw‚ ang tatay. HindÓ tayo gagaw‚.

arrow_left    Lesson Index    arrow_right
Karapatáng-sipì © 2006-2018 Vic Romero at Magsimba Press. All rights reserved. Nakabukód lahát ang karapatán.
© 2019 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com