tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    Lesson Index    arrow_right

Lesson 42: Usapan Tatlo (3): Ihanda n'yo ang mesaClick here to play movie

1. Nanay: KikÚ, Charina, halŪkayů at ihand‚ n'yo ang mesa.
2. Charina: InŠy, nariyŠn na.
3. Nanay: NasaŠn si KikÚ?
4. KikÚ: InŠy, nariyŠn na.
5. Nanay: Mga batŗ, maghugas kayů ng kamŠy, at ihand‚ ang mesa. Malapit na tayong kumain.
6. Charina: Ihahand‚ ko ang mga pinggan. KikÚ, ihand‚ ang mga cuchara't tenedor?
7. KikÚ: O sige, at ihahand‚ ko rin ang mga baso.arrow_left    Lesson Index    arrow_right
Karapatáng-sipì © 2006-2018 Vic Romero at Magsimba Press. All rights reserved. Nakabukód lahát ang karapatán.
© 2019 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com