tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    Lesson Index    arrow_right

Lesson 51: Usapan Apat (4): Kumain ka ng gulayClick here to play movie

1. Nanay: Kikň, kumain ka ng gulay, upang hindî puro karné ang kinakain mo.
2. Kikň: Ináy, ayoko ng ampalayá, mapaít.
3. Nanay: Itóng okra, subukan mo. Ikáw din, Charina, kumain ka ng gulay.
4. Charina: Ináy, tamŕ na sa akin itóng kanin at karné.
5. Tatay: Bakit ayaw n’yo ng pinakbét, ang saráp ah!
6. Nanay: Aywán ko ba sa mga batang itó, kung bakit ayaw nilá ng gulay.arrow_left    Lesson Index    arrow_right
Karapatáng-sipì © 2006-2018 Vic Romero at Magsimba Press. All rights reserved. Nakabukód lahát ang karapatán.
© 2019 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com