tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    Lesson Index    arrow_right

Lesson 67: Non-personal names: SA-case


Nouns that are not names of persons in the SA-case
are marked by "sa" and "sa mga."

CaseSingularExamplePluralExample
sasasa bahay

sa Pilipinas
sa mgasa mga bahay. . .

arrow_left    Lesson Index    arrow_right
Karapatáng-sipì © 2006-2018 Vic Romero at Magsimba Press. All rights reserved. Nakabukód lahát ang karapatán.
© 2019 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com