tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    Lesson Index    arrow_right

Lesson 70: SA-phrase: reference chart


A SA-phrase can be one of the following four elements:

| = "or"
SA-case personal nounKAY | KINA
SA-case non-personal nounSA | SA MGA
SA-case personal pronounSA AKIN | SA IYÓ | SA KANIYA | SA ATIN | SA AMIN | SA INYÓ | SA KANILÁ
SA-case non-personal pronounDITO | DIYÁN | DOÓN | SA MGA ITO | SA MGA IYÁN | SA MGA IYÓN


How SA-phrases are used:
1. Place: Itago natin ang mga laruan sa kuwarto. Let's hide the toys in the room.
2. Indirect object: Ibigay mo sa akin ang libro. Give to me the book.


arrow_left    Lesson Index    arrow_right
Karapatáng-sipì © 2006-2018 Vic Romero at Magsimba Press. All rights reserved. Nakabukód lahát ang karapatán.
© 2019 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com