Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

gawn, to be done or made

An kay ang gagawn ko? I wonder what I should do?
How to use: [sentence [verb-in gawn] [NG-agent] [ANG-theme]]

gawn natin it

inggaw natin.  ingaw na ba nil?  gawn na niny!  ggawin sana nin Charina at nanay.  Hind pa ak inggaw.  Hind pa ba nil ingaw?  Huwg na ninyng gawn!  Hind sana niny ggawin!
Gust ko sanang gawn.  Ayaw mo bang gawn?  Kailangan nating gawn.  Kaya ba nilng gawn?
Kailn ba sana tayo ggawin?  Bakit ba sil ingaw?  Paano ka inggaw?

ROOT: gaw | AFFIX: in

ONGOING | PRESENTCOMPLETEDFUTURE

inggaw

ingaw

ggawin

inggaw k naman p. ingaw mo namn. ggawin sana niy.
inggaw niny. ingaw pal nil! bak ggawin nit.
Hind inggaw niyn. ingaw sana nit. ggawin ba ng mga tatay at nanay?
inggaw ng ni Kik. ingaw rin niyn. ggawin namn namn.
inggaw raw nin Kik at Charina. ingaw ng tatay. Hind natin ggawin.
© 2018 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com