tagalog1.com
Learn Filipino, Learn Tagalog | www.tagalog1.com arrow_left    arrow_right

magkastilŕ, speak Spanish

Hindî marunong magkastilŕ ang mga Pilipino. Filipinos do not speak Spanish.
How to use: [sentence [verb-mag magkastilŕ] [ANG-agent]]

nagkakastilŕ tayo  .  Kailan ba silá nagkastilŕ na?  Saan sana tayo magkakastilŕ?  Paano siyá nagkakastilŕ?  Bakit kayó magkastilŕ?
magkastilŕ na kayó!  Huwag kayóng magkastilŕ.  Sana magkastilŕ silá.  Puede ba magkastilŕ?  Puedeng magkastilŕ.  Hindi puedeng magkastilŕ.
Dapat bang magkastilŕ?  Hindi dapat magkastilŕ.  Tulungan mo nga akong magkastilŕ.  Turuan mo nga akong magkastilŕ.
Gustó kong magkastilŕ.  Ayaw mo bang magkastilŕ?  Kailangan nating magkastilŕ.  Kaya ba niláng magkastilŕ?
Kailán ba sana tayo magkakastilŕ?  Bakit ba silá nagkastilŕ?  Paano ka nagkakastilŕ?
Madali lang siyang magkastilŕ.  Tulungan mo nga akong magkastilŕ?  Sana puede tayong magkastilŕ.

ROOT: kastilŕ | AFFIX: mag

ONGOING | PRESENTCOMPLETEDFUTURE

nagkakastilŕ

nagkastilŕ

magkakastilŕ

nagkakastilŕ namán pô akó. nagkastilŕ ka namán. magkakastilŕ sana siyá.
nagkakastilŕ kayó. nagkastilŕ palá silá! Baká magkakastilŕ itó.
Hindî iyán nagkakastilŕ. nagkastilŕ sana itó. magkakastilŕ ba ang mga tatay at nanay?
nagkakastilŕ ngâ si Kikň. nagkastilŕ rin iyón. magkakastilŕ namán kamí.
nagkakastilŕ raw siná Kikň at Charina. nagkastilŕ ang tatay. Hindî tayo magkakastilŕ.
© 2019 tagalog1 All rights reserved. Write us at: info@tagalog1.com